با سلام در ساعت 17 امروز 19 شهریور 1391 از سامانه پیامک موسسه دو پیامک خدمت دانشجویان گرامی ارسال شده است. طبق اعلان مخابرات به دلیل اختلالات مخابراتی ارسال پیامک ها امروز با تاخیر انجام می شود. تا این ساعت سامانه، گزارش دریافت پیامک توسط کاربران را دریافت ننموده است لذادر صورتی که پیامک  های موسسه در ساعت نا مناسبی از شبانه روز بدستتان رسید پیشاپیش عذرخواهی می نماییم.

با تشکر

امور انفورماتیک موسسه