اطلاعیه کمیسیون موارد خاص 
 
دانشجویان زیر به دلیل اتمام #سنوات مجاز تحصیلی قادر به ادامه تحصیل نبوده و می بایست از طریق #سامانه_سجاد نسبت به اخذ مجوز ادامه تحصیل (افزایش سنوات) برای نیمسال اول 1400-1399 اقدام نمایند . 
 
سیده فاطمه بنی هاشمی
فاطمه علیدوست گلرودباری
سپهر حریری
سعید آزمون نیا
حسین شیری
امیرعلی  فیضی
محمود زارع طوافی
مهسا خوش منظر
سیده شمیم میراحمدی
پریسا حسن پور
شیفته تقوی نژاد
فاطمه علی مردان
صدف  یوسفی
معصومه عبدی حسنعلی ده
 
⚠️عدم پیگیری دانشجو به منزله ترک تحصیل خواهد بود .
 
نحوه درخواست مجوز ادامه تحصیلی از #سامانه_سجاد :
 
1 ثبت نام در سامانه سجاد به آدرس portal.saorg.ir  
 
2 ثبت درخواست افزایش سنوات تحصیلی از منوی خدمات - اداره کل امور دانشجویان داخل - کمیسیون بررسی موارد خاص
 
3 تکمیل دقیق اطلاعات خواسته شده
 
4 پرداخت هزینه کمیسیون موارد خاص امور دانشجویان (لینک پرداخت پس از تایید درخواست توسط دانشگاه فعال خواهد شد)
 
⚠️درصورت تکمیل اطلاعات نادرست درخواست شما بازگشت داده خواهد شد.
در صورت نیاز با اکانت تلگرام @Deylamanuniversity  مرتبط شوید.
  
📚دانشگاه دیلمان
@unideylaman