قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه
با توجه به این که برای ثبت نام وام در این ترم هر دانشجو باید شماره همراه ثبت شده به نام خود داشته باشد خواهشمند است تا قبل از شروع  ثبت نام وام  نسبت به این کار اقدام نمایید تا هنگام ثبت نام با مشکل مواجه نشوید.