دانشجویانی که آمادگی دفاع از #طرح_نهایی در آبان  99 را دارند  می بایست  حداکثر تا روز یکشنبه 20 مهر فرم مجوز دفاع از طرح نهایی را تکمیل و پس از اخذ امضاهای مربوطه به واحد آموزش ( آقای حسن نیا ) تحویل دهند .
 
 دانشجویانی که آمادگی دفاع ندارند حداکثر تا  روز چهارشنبه 16 مهر می بایست جهت تمدید طرح نهایی اقدام نمایند.
 
لازم به ذکر است با توجه به اتمام #سنوات_تحصیلی مجاز برخی از دانشجویان در صورت عدم پیگیری عواقب بر عهده شخص دانشجو خواهد بود .
 
آموزش دانشگاه 
@unideylaman