#انتخاب_واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشجویان گروه  حسابداری و عمران  از سه شنبه 1 مهر فعال خواهد بود و دانشجویان می توانند نسبت به اخذ واحد های مورد نظر خود اقدام نمایند .

 انتخاب واحد سایر رشته ها از فردا چهارشنبه 2 مهر فعال خواهد شد .


شرایط انتخاب واحد سال تحصیلی 991

با هماهنگی با کارشناس واحد امور مالی  آقای افرازه @reza_afrazeh  و توجه به موارد ذیل نسبت به باز شدن پرتال آموزشی خود اقدام نمایید

1- تسویه حساب باقیمانده  بدهی گذشته .

2- پرداخت مبلغ علی الحساب حداقل 7 میلیون ریال معادل هفتصدهزار تومان برای تمامی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی


3- پرداخت علی الحساب مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان برای کارشناسی ارشد ورودی های جدید و قدیم قبل از شروع انتخاب واحد

توجه:

دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی . . .
 قبل از شروع انتخاب واحد با مراجعه به این مراکز، نسبت به اخذ مجوز و تحویل به کارشناس مالی (آقای افرازه)  مؤسسه اقدام نمایند.