مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل برای ترم جاری باید در اسرع وقت به سامانه سجاد وزارت علوم مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سایت نسبت به تکمیل فرم سلامت جسم و روان اقدام نمایند.
 
portal.saorg.ir
 
مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 
@deylaman_university