مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
 
دوره های آموزشی مهارت های کاربردی برای دانشجوان معماری
 
1- مدلسازی سه بعدی Sketchup
2- نقشه کشی دو بعدی و سه بعدی AutoCAD
3- ارائه شیت بندی V-Ray , Photoshop , Corel Draw
4- ارائه دست آزاد و راندو (دستی و قلم نوری)
 
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
09302357009
www.deylaman.ac.ir