مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان
اجرای زنده اینستاگرام
همراه با انجام شیت معماری
 
توسط
استاد ارجمند  و برجسته کشور
جناب آقای دکتر مرتضی صدیق
 
آشنایی با رشته معماری
آشنایی با معاری داخلی
آشنایی با زیرشاخه های رشته معماری
اینده حرفه ای رشته معماری
 
شنبه 7 تیر 1399
ساعت 15
در صفحه اینستاگرام دانشگاه دیلمان لاهیجان
@deylama_university
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
09302357009
www.deylaman.ac.ir
 
@deylaman_university