اطلاعیه مهم دفاع طرح نهایی معماری

⬅️ به اطلاع دانشجویانی که در ترم گذشته درس طرح نهایی را اخذ کرده بودند می رساند :

     دانشجویانی که در اسفند ماه 98 آمادگی دفاع را داشتند فرم مجوز دفاع را تکمیل و به آموزش  تحویل دهند .

       آندسته از دانشجویان که موفق به دفاع از طرح نهایی خود نخواهند  شد لازم است جهت تمدید طرح نهایی حداکثر تا  28 اردیبهشت  با تکمیل فرم مربوطه  نسبت به تمدید اقدام نمایند.

⚠️ لازم به ذکر است در صورت عدم پیگیری مسئولیت برعهده شخص دانشجو خواهد بود .