برای مشاهده برنامه کلاسهای مجازی ابتدا به سامانه مدیریت آموزش وارد شده و برنامه انتخاب واحد خود را مشاهده و سپس با توجه به روز کلاسی خود  بر روی لیست روزهای زیر کلیک کرده تا لیست کلاسها و لینک ورود به اتاقها را مشاهده نمایید.

 

مشاهده توضیحات ورود به سامانه 

برخی از دروس که محتوای آموزشی یکسان دارند و بصورت مشترک برای چند گروه ارائه شده است، ممکن است عنوان درس اندکی متفاوت باشد که مشکلی از این بابت وجود ندارد و مشابه همان درس تعریف شده برای شما در هنگام اخذ در سامانه آموزشی سما است.

(برای دانلود روی روزهای هفته کلیک کنید)

برنامه کلاس های مجازی روز شنــبه

برنامه کلاس های مجازی روز یکشنــبه

برنامه کلاس های مجازی روز دوشنــبه

برنامه کلاس های مجازی روز سه شنــبه

برنامه کلاس های مجازی روز چهارشنــبه

برنامه کلاس های مجازی روز پنج شنــبه

 

User Name: شماره دانشجویی
 

Password: شماره دانشجویی
 

لینک ورود به گروه واتساپ دانشجویان دانشگاه دیلمان

https://chat.whatsapp.com/KSJ3tARY5vG8iL5z1zTR9q