دانشجویان گرامی می توانند  روزهای چهارشنبه 30 بهمن و پنجشنبه 1 اسفند با مراجعه به سامانه آموزشی خود نسبت به انجام حذف و اضافه واحد های مورد نظر خود اقدام نمایند .

⚠️ضمنا زمان اعلام شده آخرین فرصت انتخاب واحد برای  دانشجویانی است که تاکنون نسبت به انتخاب واحد اقدام ننموده اند.