همکار ارجمند جناب آقای رضا افرازه

 

درگذشت پدرخانم گرامی تان را
بشما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده
و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم

 

 

ریاست، معاونین و کارکنان دانشگاه