از ابتدا اصولی بیاموزیم کارگاه یک روزه اسکیس

جناب آقای دکتر مرتضی صدیق رتبه اول طراحی معماری در کشور

استاد دانشگاه های علم و صنعت، شهید رجایی، هنر تبریز و ...

رتبه یک دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

داور جشنواره بین المللی معماری سبز

طراحی و اجرای ده ها پروژه معماری در کشور

تألیف و چاپ بیش از 50 جلد کتاب معماری و مقاله های بین المللی

سه شنبه 8 بهمن 98 ساعت 9 صبح

سالن آمفی تئاتر مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

 

@deylaman_university

سه شنبه 8 بهمن 98 ساعت 9 صبح

سالن آمفی تئاتر مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان