مؤسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

آخرین تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی

تا تاریخ 18 دی ماه 98

برای ثبت نام هر چه سریعتر به امور دانشجویی مراجعه نمایید.