📚برنامه #انتخاب_واحد نیمسال دوم 99-98

*شروع کلاس های درس از 98/11/12 خواهد بود.

📌 شرایط انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی99-98 👇

⭕️ پرداخت مالی بصورت حضوری در دانشگاه

⭕️ انجام انتخاب واحد بصورت آنلاین از طریق سامانه

با مراجعه حضوری به امور مالی دانشگاه و موارد ذیل نسبت به باز شدن پرتال آموزشی خود اقدام نمایید .

1- تسویه حساب باقیمانده  بدهی گذشته .
2- پرداخت مبلغ علی الحساب حداقل 7 میلیون ریال معادل هفتصدهزار تومان

برای تمامی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی و ورودیهای جدید تا قبل از شروع انتخاب واحد

3- پرداخت علی الحساب مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان

برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد قبل از شروع انتخاب واحد

🔻توجه:
دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی . . .
 قبل از شروع انتخاب واحد با مراجعه به این مراکز، نسبت به اخذ مجوز و
 تحویل به کارشناس مالی (آقای افرازه)  مؤسسه اقدام نمایند.