30% تخفیف

ویژه دانشگاهیان دانشگاه دیلمان///دانشجویان عزیز و اساتید گرامی

فدراسیون ورزشهای رزمی کشور

باشگاه الیت کیک بوکسینگ

توسط جناب آقای اردشیر داوطلب

بنیانگذار و رئیس این سبک در کشور

لاهیجان، ورزشگاه تختی