جشن بزرگ روز دانشجو

پنج شنبه 21 آذر 98

ساعت 10 صبح

سالن دانشگاه

استندآپ کمدی هنرمند گیلانی ارشد امیر اسکندری

موسیقی زنده

مسابقه و اهدای جوایز

پذیرایی

معاونت دانشجویی و فرهنگی