مسابقه علمی پل مقوایی

با اهدای جوایز نفیس

برای دریافت آئین نامه مسابقه  کلیک  نمایید.

 

کلیه دانشجویان از تمامی رشته ها می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

 

برای ثبت نام به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایید.