قابل توجه دانشجویانی که متقاضی دریافت وام شهریه می باشند.
باتوجه به اینکه اشکالات و نواقص پورتال دانشجویی صندوق رفاه برطرف گردید،
لطفا هرچه سریعتر درخواست خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه طبق راهنما ثبت نموده، سپس فرم های مربوطه را تکمیل نموده و به امور دانشجویی تحویل دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال امور دانشجویی مراجعه نمایید.

✔️ راهنمای تصویری ثبت نام آنلاین

 

🔴فرمهای ثبت نام ⏪⬅️   ✔️ فرم درخواست وام شهریه    ✔️ فرم مشخصات متقاضی وام

✔️ دستورالعمل جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور

مبلغ وام برای کاردانی و کارشناسی
750.000 تومان

مبلغ وام کارشناسی ارشد
1.500.000 تومان

http://t.me/deylaman_university/