🛑  اطلاعیه مهم

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به درخواست ارائه دروس و تغییرات برنامه بعضی از دروس ،  دانشجویان می بایست آخرین برنامه درسی خود را از سامانه آموزشی مشاهده نمایند.

همچنین با توجه به اینکه شروع کلاس ها از هفته اول مهرماه بوده  لذا دانشجویان می بایست در کلاس ها حضور داشته و از هرگونه غیبت غیرموجه پرهیز نمایند .
لازم به ذکر است در صورت غیبت بیش از سه جلسه مطابق آئین نامه آموزشی برخورد خواهد شد و  مسئولیت ناشی از عدم حضور به عهده شخص دانشجو خواهد بود .