فراخوان عضویت در بسیج دانشجویی

علاقه مندان به عضویت در بسیج دانشجویی جهت ثبت نام با همراه داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، یک قطعه عکس 3*4 به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی