وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویانی که متقاضی وام در نیمسال 98-99 می باشند.

افرادی در صف انتظار قرار خواهند گرفت که علاوه بر پر نمودن پورتال فاز 2 صندوق رفاه http://bp.swf.ir فرم های مشخصات و درخواست وام را پر نموده و به امور دانشجویی تحویل دهند.
در غیر اینصورت به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شیوه نامه اخذ وام پیوست اطلاعیه می باشد.

 

✔️ راهنمای تصویری ثبت نام آنلاین

 

🔴فرمهای ثبت نام ⏪⬅️   ✔️ فرم درخواست وام شهریه    ✔️ فرم مشخصات متقاضی وام

 

✔️ دستورالعمل جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور

مبلغ وام برای کاردانی و کارشناسی
750.000 تومان

مبلغ وام کارشناسی ارشد
1.500.000 تومان

حداکثر مهلت برای درخواست وام
30 مهر 1398

شیوه نامه دریافت وام:

دستورالعمل جدید 

اطلاعیه و راهنما

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی