قابل توجه متقاضیان پروژه و کار آموزی در تابستان 98  :

❇️  دانشجویان متقاضی (واجد شرایط ) اخذ کارآموزی و پروژه در ترم تابستانی می توانند روز دوشنبه از ساعت 10:30 با مراجعه حضوری به دانشگاه نسبت به اخذ این دروس اقدام نمایند .