📌  صرفه جویی انرژی🌞   تعطیلات تابستانی 🌞

 

🌀با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا و همچنین بخشنامه های واصله درخصوص صرفه جویی در مصرف انرژی، برنامه حضور پرسنل بخش های اداری و آموزشی دانشگاه از 22 تیر  تا 2 شهریورماه بصورت 2روز در هفته خواهد بود :

 

✔️ دوشنبه ها و سه شنبه ها
✔️ از ساعت 7/30 تا 14/30

 

مجددا از 3شهریور روزهای کاری به روال عادی برخواهد گشت.