🔰اطلاعیه دریافت #کارت ورود به جلسه #امتحانات نیمسال دوم 98-97

🔺به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به نقص فنی سامانه آموزشی، دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ  13 خردادماه، جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات حضوراً به آقای آرمان کوچکی مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمائید.  
🔻لازم به ذکر است پس از تاریخ اعلام شده  کارت صادر نخواهد شد !
🔻جهت شرکت در جلسه امتحان همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است.