تغییر موقت تایم کلاسهای دکتر خالقی

✅ تمامی کلاس های درس آقای دکتر خالقی، در هفته جاری، از روز پنج شنبه مورخ 29 فروردین 98 به روز جمعه مورخ 30 فروردین 98 به همان ساعات و به همان کلاس (107) انتقال یافت.

‼️⚠️‼️ حضور تمامی دانشجویان در کلاس های درس ایشان الزامی است.