موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

دانشجویان عزیز می توانند برای تهیه ژتون غذا به امور دانشجویی و برای تحویل غذا به سلف سرویس مراجعه نمایند.

دانشجویان باید ژتون غذای روز بعد را تا ساعت 12 تهیه نمایند.