#معماری
🔸برنامه هفتگی دروسی که به دلیل نرسیدن به حدنصاب لازم تا کنون مشخص نشده بود ، وارد سامانه آموزشی گردید .
⬅️همچنین با توجه به ادغام  بعضی از دروس ، دانشجویان می بایست با مراجعه به سامانه آموزشی خود آخرین برنامه کلاسی خود را مشاهده نمایند.

دروس :
مرمت ابنیه
مبانی نظری معماری
پرسپکتیو
تمرین معماری 1
معماری معاصر
طراحی معماری 4
عناصر و جزئیات ساختمانی 2