اطلاعیه مهم !

⚠️دانشجویانی که در ترم جاری انتخاب واحد انجام نداده و همچنین آندسته از دانشجویان معماری که موفق به دفاع از طرح نهایی خود نشدند و تا کنون نسبت به تمدید طرح نهایی اقدام ننمودند می بایست هرچه سریعتر نسبت به مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود اقدام نمایند .
🔴لازم به یادآوری است عدم انتخاب واحد در هر ترم به منزله انصراف می باشد.