🔴 اطلاعیه مهم

🔘آخرین فرصت #انتخاب_واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97:

🔸دانشجویانی که به دلیل مشروطی و اتمام سنوات مجاز تحصیلی ، انتخاب واحد خود را انجام نداده و آندسته از دانشجویانی که به دلایل مختلف  انتخاب واحد خود را تکمیل ننموده اند ، روز سه شنبه 21 اسفند از ساعت  صبح9 می توانند نسبت به اخذ واحد های مورد نظر خود اقدام نمایند.