تذکر مهم :

لازم به یادآوری است که سقف اخذ واحد 20 واحد بوده و تنها دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که معدل ترم قبلشان بالای 17 بوده میتوانند تا 24 واحد اخذ نمایند .

دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده اند می بایست حاکثر 14 واحد اخذنمایند .