#عمومی

⚠️ به اطلاع دانشجویان می رساند که طبق تبصره 1 ماده 17 آئین نامه آموزشی درصورت غیبت بیش از 3 جلسه در کلاسهای درس دانشجو حذف و نمره آن درس صفر در نظر گرفته خواهد شد .

⬅️ لذا با توجه به شروع کلاسهای نیمسال دوم لازم است دانشجویان در خصوص حضور در کلاس ها دقت لازم را داشته باشند.