قابل توجه دانشجویانی که متقاضی وام در نیمسال دوم98-97 می باشند .

افرادی در صف تقاضای وام قرار خواهند گرفت که علاوه بر پر نمودن پورتال فاز 2 صندوق رفاه ((www.bp.swf.ir فرم های مشخصات و درخواست وام  را  پر نموده و به امور دانشجویی تحویل دهند (فرم ها پیوست می باشد ). در غیر این شرایط به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شیوه نامه اخذ وام پیوست اطلاعیه می باشد .

حداکثر مهلت برای درخواست وام : 23/11/97

 

✔️ راهنمای تصویری ثبت نام آنلاین

 

🔴فرمهای ثبت نام ⏪⬅️   ✔️ فرم درخواست وام شهریه    ✔️ فرم مشخصات متقاضی وام

 

✔️ دستورالعمل جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور