#معماری

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای مهندس امیری روز چهارشنبه 14 آذر ساعت 12 در اتاق مدیر گروه برگزار خواهد شد.