فرآیند ثبت نام در سامانه ازدواج دانشجویی

  1. مراجعه به سامانه Ezdevaj.org ، مطالعه و پذیرش مقررات و ثبت نام در سایت.
  2. شرکت در دوره آموزش مجازی، مطالعه درسنامه و کسب نمره مناسب در آزمون.
  3. ارائه مدارک ثبت نام به نهاد رهبری دانشگاه های استان گیلان.
  4. تکمیل فرم نظرسنجی.
  5. انتخاب کاروان جهت تشرف به مشهد مقدس.
  6. چاپ دعوتنامه (همراه داشتن دعوتنامه ضروری است).