📌 #معماری

❎کلاس های  " آشنایی با معماری اسلامی " و "آشنایی با مرمت ابنیه" خانم مهندس روشنک #رحیمی هفته آینده روزهای سه شنبه 97/09/13 و چهارشنبه 97/09/14 تشکیل نخواهد شد .
✅کلاسهای جبرانی پس از هماهنگی اعلام می گرد.