#معماری

📌قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس #نقشه_برداری را اخذ نموده اند:
بخش عملی درس نقشه برداری از روز چهارشنبه 97/09/07 ساعت 8:30 با استاد آقای مهندس مهدی پور برگزار خواهد شد.
🔺حضور دانشجویان کاردانی و کارشناسی الزامی است.