#معماری
آخرین فرصت تمدید طر ح نهایی

دانشجویان مقطع کارشناسی که موفق به دفاع از طرح نهایی خود نشدند حداکثر تا پایان هفته جاری (97/09/08 )فرصت دارند که جهت تمدید طرح نهایی خود اقدام نمایند .

لازم به ذکر است در صورت عدم پیگیری عواقب آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.