دانشجویان رشته های #برق و #کامپیوتر می توانند با مراجعه به سامانه  آموزشی و از منوی تاییدیه انتخاب واحد ، از اساتید دروس #کارآموزی و #پروژه خود مطلع گردند.

همچنین دانشجویانی که با آقای مهندس #مشکین مژه و آقای دکتر #ضیابری درس #پروژه یا #کارآموزی دارند می توانند همه روزه در ساعت اداری به ایشان مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است کلاس توجیهی اساتید دیگر متعاقبا اعلام می گردد.