👆🏻جدول زمان بندی کلاس توجیهی #کارآموزی و #طرح_نهایی رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)
دانشجویان می توانند از سامانه آموزشی ، استاد راهنمای درس مربوطه را مشاهده نمایند.