قابل توجه دانشجویان عزیز
جهت دریافت وام دانشجویی اطلاعیه های زیر را دانلود و پس از مطالعه ،  فرم های مربوطه را تکمیل و به اتاق امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحویل دهید.

✔️ راهنمای تصویری ثبت نام آنلاین

🔴فرمهای ثبت نام ⏪⬅️  ✔️ فرم درخواست وام شهریه   ✔️ فرم مشخصات متقاضی وام

✔️ دستورالعمل جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور