#حذف_و_اضافه

🔑 سامانه مدیریت آموزشی برای برگزاری حذف و اضافه در روزهای  سه شنبه ۲۴ مهر و چهارشنبه ۲۵ مهر باز خواهد شد. و دانشجویان می‌توانند با ورود به سامانه آموزشی خود نسبت به اخذ و حذف واحد اقدام نمایند .

📌همچنین آندسته از دانشجویانی که در مرحله ی قبلی از انتخاب واحد جامانده بودند و یا واحدهای خود را بصورت کامل اخذ ننمودن نیز می توانند از منوی انتخاب واحد نسبت به اخذ دروس مورد نظر (برمبنای ترم بندی رشته خود) اقدام نمایند.

 

#توجه🔻

⏰زمان باز شدن سامانه مدیریت آموزشی  جهت انجام حذف و اضافه (همچون سایر روزهای برگزاری انتخاب واحد) از 10صبح خواهد بود.

یادآوری:
🌀درصورت داشتن مشکل پرداخت آنلاین  و برگشت پول به حساب شما بهتر است به صورت زیر عمل کنید :
 📌در زمان های دیگر که ترافیک سامانه کمتر است مجددا امتحان کنید و 📌یا به آقای افرازه مراجعه نمایید.