کلاسهای درسی دانشجویان ترم دوم به بالاتر از ابتدای هفته ی آینده (شنبه14مهر) برگزار می گردد.

برای مشاهده ی برنامه ی کلاسی خود می توانید با مراجعه به سامانه آموزشی و کلیک بر روی تاییدیه انتخاب واحد اقدام نمایید.

برنامه ی دانشجویان ورودی جدید در اطلاعیه ی تکمیلی اعلام خواهد شد.