🌸🍁ضمن عذر خواهی بدلیل مشکلات فنی پیش آمده برای سرور آموزش در ابتدای سال تحصیلی جدید و تأخیر در برگزاری انتخاب واحد به اطلاع می رساند، کلاسهای درسی دانشجویان ترم دوم به بالاتر از ابتدای هفته ی آینده (شنبه14مهر) برگزار می گردد. حضور در کلاسهای درسی الزامی می باشد.

✔️ همزمان با ابلاغ برنامه درسی به اساتید محترم خواسته شده است که دو جلسه جبرانی بابت تأخیر در برگزاری کلاسهای دوهفته ی ابتدایی ترم جدید را برنامه ریزی و پس از هماهنگی اولیه با اداره آموزش ، متعاقباً از طریق سایت و کانالهای اطلاع رسانی آموزش به شما عزیزان اعلام خواهد شد.

برای مشاهده ی برنامه ی کلاسی خود می توانید با مراجعه به سامانه آموزشی و کلیک بر روی تاییدیه انتخاب واحد اقدام نمایید.

⚠️ برنامه ی دانشجویان ورودی جدید در اطلاعیه ی تکمیلی اعلام خواهد شد.