📚برنامه اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی98-97📚

#ویژه 🔸دانشجویان ترم دوم به بالاتر🔸

توجه  : انتخاب واحد برای دانشجویان جدیدالورود متعاقبا اطلاع رسانی می شود

✔️دوشنبه 9مهر 🔻 (همه مقاطع)
🔹حسابداری

✔️سه شنبه10مهر 🔻(همه مقاطع)
🔹عمران
🔹مدیریت پروژه و ساخت
🔹گیاهپزشکی

✔️چهارشنبه 11مهر 🔻(همه مقاطع)
🔹معماری
🔹طراحی شهری
🔹گرافیک

✔️پنجشنبه 12مهر 🔻(همه مقاطع)
🔹برق
🔹کامپیوتر
🔹فناوری اطلاعات

 

🛑قابل توجه دانشجویان تمامی رشته ها

❇️دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانستند واحد های مورد نظر خود را اخذ نمایند در روز های جمعه ۱۳ مهر ٫ شنبه ۱۴مهر و یکشنبه ۱۵مهر می توانند با مراجعه به سامانه آموزش نسبت به اخذ واحد اقدام نمایند.