بدلیل مشکل در پرداخت آنلاین سامانه، زمان انتخاب واحد متعاقبا اعلام خواهد شد.