♨️🔔🔻🔔♨️
🔆تغییر #روزهای_کاری در فصل #تابستان 🔆

✔️#تعطیلات_تابستانی
✔️#تغییر_روزهای_کاری
✔️#فقط #دوشنبه_ها و #سه_شنبه_ها


🌀به اطلاع اساتید ارجمند،دانشجویان گرامی و سایر مراجعه کنندگان محترم می رساند :
📜براساس اعلام سرپرست محترم دانشگاه، روزهای کاری دانشگاه، اعم از برگزاری کلاسهای ترم تابستانی و هرگونه پاسخگویی و انجام امور اداری در بازه ی
⏳📌 20  تیرماه تا⌛️📌 31 مردادماه به قرار زیر می باشد:

🔻🔰دوشنبه ها 🔰🔻
🔻🔰سه شنبه ها 🔰🔻

🌀بنابراین می توانید طی روزهای فوق و در ساعت اداری  نسبت به پیگیری و انجام امور خود اقدام نمایید.