🔰⚜️دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد در نیمسال جاری⚜️🔰

✅دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را در نیمسال جاری (نیمسال دوم 97-96) دارند لازم است حداکثر تا تاریخ ‼️ 5 تیرماه 97‼️فرم درخواست دفاع را با امضاهای کامل (اساتید راهنما و مشاور و مدیرگروه و واحد مالی و مسئول آزمایشگاه {ویژه ی گروه عمران و بیماری شناسی گیاهی}) به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه دهند تا در خصوص برگزاری جلسه ی دفاعیه ی این عزیزان اقدامات لازم از سمت واحد صورت گیرد.

⚠️توجه :

🔴تحویل فرم درخواست دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی به منزله ی آمادگی کامل دانشجو جهت دفاع (حتی تا 24 ساعت آینده) می باشد. لذا در صورت عدم آمادگی جهت دفاع از دادن فرم درخواست دفاع جداً خودداری گردد.

🔴بهینه است دانشجویان در بازه ی زمانی موجود تا تاریخ دفاع نسبت به تکمیل بودن پرونده ی تحصیلی خود از مسئول بایگانی (آقای آرمان کوچکی) استعلام نمایند.

🔴بعد از تاریخ موجود فرمی از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود و دانشجو باید نسبت به تمدید پایان نامه ی خود برای نیمسال اول 98-97 (در صورت دارا بودن سنوات مجاز تحصیلی) اقدام نمایند.

🔆واحد تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان🔆