واجدین شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی دیلمان

پانزده درصد برتر رشته مهندسی عمران:

 1. زینب مجاوری ابوالفضل
 2. بابک جواهربین
 3. ایمان مرادی
 4. علی اسدی آسیابدری
 5. الهام غلامی امام
 6. سیدمحمد سیدزاده امیرهندهی

 

پانزده درصد برتر رشته مهندسی برق:

 1. فاطمه مریخ
 2. مهدی مهدی پور بین کلائی

 

پانزده درصد برتر رشته مهندسی معماری:

 1. زهرا نقدی پور لسکوکلایه
 2. فاطمه ثروتی
 3. فرشته اکبری
 4. سیده مریم راضی نالکیاشری
 5. روشنک رضائی بلوچی

 

چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده، بدلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.

 

ده درصد برتر (دوم) رشته مهندسی عمران:

 1. سیده فاطمه حسینی فتیده
 2. اسکندر مژدهی
 3. محدثه جمشیدپور ترابی
 4. سیدامیر رضائی مهر

 

ده درصد برتر (دوم) رشته مهندسی برق:

 1. مرتضی بندرچی

ده درصد برتر (دوم) رشته مهندسی معماری:

 1. سپیده خلیلی
 2. مریم رضائیان
 3. فرزانه خوشنودی