بازدید از سد پُلرود ویژه دانشجویان #عمران و #برق
دانشجویان رشته عمران و برق که تمایل دارند برای بازدید از پروژه سد پلرود رحیم آباد ثبت نام نمایند ،حداکثر تا 17 اردیبهشت فرصت دارند تا به آقای قدیمی مراجعه کنند.

 

کانال رسمی اطلاع رسانی  آموزش موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان  

https://telegram.me/unideylaman