#امتحانات
 #پیش_برنامه_امتحانات

🔰به اطلاع می رساند که دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی ، تاریخ امتحانات پایان ترم خود را مشاهده  و در صورت وجود مشکل و یا داشتن پیشنهاد تغییر در #پیش_برنامه ، درخواست کتبی خود را بصورت حضوری 🔸حداکثر تا تاریخ🔻 20 اردیبهشت 🔻به واحد آموزش ارائه دهند.
❗️ درصورت ارائه ی درخواست  پس از تاریخ ذکر شده ، امکان رسیدگی به آنها وجود نخواهد داشت.

🔴 لازم به ذکر است تاریخ قطعی #برنامه‌ی_امتحانات ◀️پس از بررسی درخواست های دانشجویان و اعمال تغییرات احتمالی ▶️ تاریخ های مندرج در #کارت_ورود_به_جلسه می باشد.

 

کانال رسمی اطلاع رسانی  آموزش موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان  

https://telegram.me/unideylaman